Selain Tahsin dan Tahfidzh, Akademi Al-Qur`an juga mengadakan program Ramadhan Fun School untuk anak-anak.